Dermatologie - multidisciplinair en multicultureel

Allergologisch onderzoek

Germany-Flag-icon United-Kingdom-flag-icon De Statenkliniek maakt gebruik van twee soorten allergietesten; de plakproef en de priktest. In overleg met de dermatoloog wordt bepaald welke soort allergietest het geschiktst is voor u. Aan de hand van de resultaten wordt er een op maat gemaakte behandelplan opgesteld.

IMG_6776

Foto boven: Met priktesten (percutane huidtesten) en intracutane allergietesten (ICAT) wordt onderzocht of iemand allergisch reageert op bepaalde stoffen. De testen zijn bedoeld om een allergie van het onmiddellijke type (type 1 allergie) aan te tonen. Een klein beetje vloeistof met het allergeen wordt in de huid gebracht. De term ICAT wordt gebruikt als de testvloeistof in de huid wordt gespoten (geïnjecteerd). Bij een priktest wordt deze op de huid aangebracht en met een naaldje door de vloeistof heen in de huid geprikt. De hoeveelheid vloeistof die in de huid komt is dan veel kleiner. (bron: Wikipedia.nl).

Epikutan-1Foto zijkant: Plakproeven (Patch tests of Epicutane testen of EpiCutane Allergie Testen ECAT) worden uitgevoerd door de dermatoloog (huidarts), om te achterhalen voor welke stof men eventueel een contacteczeem heeft ontwikkeld. De te testen stoffen worden op kleine doekjes met pleisters op de rug geplakt en 2 dagen later weer verwijderd. Op die dag en 1 of 2 dagen daarna wordt de test afgelezen. Een test is positief als het allergeen ter plaatse een eczeemreactie veroorzaakt. De test is bedoeld om type IV allergieën vast te stellen. (bron: Wikipedia.nl)


Klik hier om onze privacy verklaring te lezen. Wij gebruiken geen cookies.