Dermatologie - multidisciplinair en multicultureel

Patiënt hoeft minder bij te betalen voor keuze eigen arts

Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze wint slag bij Gerechtshof tegen zorgverzekeraars, zie artikel uit https://www.medicalfacts.nl/. Opmerkelijk ook dit artikel in het AD "Voorstel lagere vergoeding bij zorg zonder contract gaat de ijskast in" .Nieuwe wet betekent einde vrije artsenkeuze

Graag maken wij u attent op een artikel van Zembla, BNN Vara van 18 juni 2020: volg deze link.

Vrije Artsenkeuze

Vrije Artsenkeuze-k
Germany-Flag-icon united-kingdom-flag-icon Medio december 2017 is de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze (hierna: Stichting VA), met steun van ruim 35 klinieken, een procedure gestart tegen VGZ en Menzis (CZ en Zilveren Kruis hebben zich bij VGZ en Menzis gevoegd in de procedure) met als inzet het behoud van de vrije artsenkeuze van patiënten als bedoeld in artikel 13 Zorgverzekeringswet. De rechtbank Gelderland heeft op 1 februari 2019 uitspraak gedaan. Lees meer ...

In het geval dat een zorgverzekeraar weigert de facturen van de Statenkliniek te betalen

hammer
Germany-Flag-icon United-Kingdom-flag-icon Dit artikel betreft uitsluitend Nederlands verzekerde patiënten: Regelmatig horen wij van patiënten dat de zorgverzekeraars weigeren de ingediende factuur van de Statenkliniek te betalen. Dit is niet toegestaan. De zorgverzekeraar is verplicht tenminste een deel van de kosten te vergoeden.Lees meer ...

Persbericht: Zbc’s voeren rechtszaak tegen VGZ en Menzis om niet-gecontracteerde zorg

Via de volgende link komt u bij het persbericht terecht: https://www.zorgvisie.nl/zbcs-starten-rechtszaak-tegen-vgz-en-menzis-om-niet-gecontracteerde-zorg/.

'Kans of Risico?' - Aanvullende verzerkering voor huid- en haar patiënten

Huidpatiënten Nederland heeft en rapport gepubliceerd over aanvullende verzekering voor huid- en haarpatiënten: 'Kans of Risico?' - Aanvullende verzekering voor huid- en haarpatiënten.

Klik hier om onze privacy verklaring te lezen. Wij gebruiken geen cookies.