Dermatologie - multidisciplinair en multicultureel

Vragen en antwoorden over facturering


factuur
Germany-Flag-icon united-kingdom-flag-icon Deze vraag wordt meestal gesteld omdat uw verzekeringsmaatschappij hierom vraagt. Zonder deze informatie zou de betrokken verzekeringsmaatschappij de kosten niet kunnen vergoeden.

In bijna alle gevallen gaat het om ziektekostenverzekeringen die normaal gesproken niet in het Nederlandse systeem factureren en dus niet bekend zijn met de lokale facturering van klinieken en artsenpraktijken (meestal de zelfstandige behandelingscentra; ZBC's). Nederlandse verzekeringen, maar ook de meeste verzekeringen van internationale organisaties zijn bekend met de hier gebruikelijke manier van factureren.

In alle andere gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen bereid uw rekening te accepteren als u hun een artsenbrief met de desbetreffende diagnose stuurt. Een dergelijke artsenbrief kunt u van ons ontvangen op uitdrukkelijk verzoek.

Het Nederlandse factureringssysteem DBC/DOT


Om antwoord te kunnen geven op uw vraag, moeten we uitleg geven over enkele eigenaardigheden van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Hoewel de Statenkliniek geen speciale contracten met de Nederlandse zorgverzekeraars heeft en dus niet rechtstreeks factureert [1], is zij toch gebonden aan de regels van de lokale overheid, de NZa (Nationale Zorgautoriteit, https://www.nza.nl). In de praktijk betekent dit dat wij, de Statenkliniek, factureren op basis van het lokale DBC/DOT-systeem [2].

Deze regel houdt in dat wij, eenvoudig gezegd, factureren op basis van een DBC. Binnen een DBC zijn het bezoek aan de Statenkliniek, het onderzoek door de arts, het stellen van de diagnose, de histologie- en laboratoriumkosten, de behandeling en eventuele controles inbegrepen, zonder dat dit apart wordt gespecificeerd. Daarom kunnen wij alleen de kosten opgeven als een totaalbedrag per DBC.

Wanneer de behandeling is voltooid, wordt de factuur opgesteld. De DBC wordt geregistreerd in een speciaal onlinesysteem ("Grouper") en gecontroleerd op naleving van de regels. Na succesvolle verificatie wordt de rekening elektronisch ondertekend door de Groupers en kan deze achteraf niet meer worden gewijzigd. Als patiënt kunt u de geslaagde verificatie herkennen aan de zogenaamde hashcode (een soort som van de cijfers) [3], die aan het eind van de factuur wordt vermeld [4].

Hoeveel behandelingen?


Een DBC is voltooid wanneer ofwel geen verdere behandeling meer nodig is, ofwel een door de NZa vastgestelde termijn is overschreden. Aangezien het aantal bezoeken binnen een DBC ("zorgtraject") afhankelijk is van de individuele situatie, kunnen wij niet van tevoren aangeven wat de kosten per bezoek zullen zijn. Hier zijn twee voorbeelden: U komt naar de dermatoloog om een moedervlek (nevus) te laten onderzoeken. De dermatoloog onderzoekt u en concludeert dat de nevus absoluut goedaardig is en geen reden tot bezorgdheid geeft. Er zijn geen verdere bezoeken aan de specialist nodig en de DBC kan worden gesloten [5]. Aan de andere kant van het spectrum, een tweede voorbeeld: De dermatoloog diagnosticeert u met psoriasis, wat een uitgebreide lichtbehandeling met meerdere wekelijkse bezoeken impliceert. Het "zorgtraject" wordt dan afgesloten en gefactureerd na herstel of na een door de NZa bepaalde periode.

Om bovengenoemde redenen kan het dus zijn dat voor een behandeling die bijvoorbeeld twee bezoeken omvat, hetzelfde bedrag in rekening wordt gebracht als voor een enkel bezoek.

Kan ik direct na de behandeling een rekening krijgen?


In sommige gevallen kan het zijn dat u als patiënt direct na het bezoek gefactureerd wilt worden. Dit is uiteraard mogelijk, maar alleen als u hebt aangegeven dat u verzekerd bent bij een ziektekostenverzekeringsmaatschappij die niet is aangesloten bij het Nederlandse stelsel. Doorgaans zijn dit de ziektekostenverzekeringen van uw thuisland of internationale organisaties, of u bent bij ons geregistreerd als eigenbetaler [6]. Anders kunnen wij u pas factureren nadat de desbetreffende periode is verstreken.

Het prijsniveau


Wat het bedrag betreft dat in rekening wordt gebracht, bepaalt de NZa de structuur van de diensten, maar niet de kosten zelf. Wij stellen deze aan het begin van het jaar vast en publiceren ze als passantentarieven op https://statenkliniek.nl/de/costs/passtar/). Daarbij laten wij ons leiden door de gemiddelde waarden van andere instellingen voor gezondheidszorg. Het kan dus zijn dat andere zorginstellingen in sommige gevallen hogere bedragen en in andere gevallen lagere bedragen in rekening brengen dan de Statenkliniek.

Wij hopen dat wij het factureringssysteem van de Statenkliniek aan u hebben kunnen uitleggen. Indien u verdere verduidelijking wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met het receptiepersoneel of met ons via https://statenkliniek.nl/de/contact/.


1 As a patient, you always pay your bill directly to us. You are then free to submit the invoice to your health insurance company for reimbursement.
2 A DBC, Diagnosis Treatment Combination, is the total care process from the diagnosis to the treatment (if any) and its declaration. DOT, DBCs on the road to transparency, is the process to improve the declaration system for hospitals that has been in place since January 2012.
3 A typical hashcode would look like this: PLJ1Macd5NndiWz/.../4KphHm/bMys=
4 Ultimately, the system recognises how many visits, which treatment and which diagnosis the patient is charged for by means of various identifiers ("diagnose", "prestatiecode" and "zorgproductcode").
5 You may decide to have the nevus removed at the Statenkliniek for aesthetic reasons. However, if the diagnosis is benign, this would be a medical cosmetic service, which we will charge you for separately. These services are usually not reimbursable by the health insurance.
6 In these cases, you do not need a referral letter from your general practitioner.

Klik hier om onze privacy verklaring te lezen. Wij gebruiken geen cookies.