Dermatologie - multidisciplinair en multicultureel

In het geval dat een zorgverzekeraar weigert de facturen van de Statenkliniek te betalen

Germany-Flag-icon United-Kingdom-flag-icon Nederlands verzekerde patiënten zijn vrij om zelf een arts of ziekenhuis te kiezen. De zorgverzekeraar moet immers een gedeelte vergoeden. Wie naar een niet-gecontracteerde aanbieder (bijv. de Statenkliniek) gaat, moet het bedrag eerst zelf voorschieten. Vervolgens kunt u de rekening declareren bij de zorgverzekeraar.

De hoogte van de vergoedingen is afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten. Bij een restitutiepolis krijgt u het tarief terug dat de zorgverzekeraar voor de behandeling vastgelegd heeft.

Voor een naturapolis betaalt u meestal minder premie en zijn de vergoedingen lager. In de Zorgverzekeringswet (zie Artikel 13 Zorgverzekeringswet) staat dat zorgverzekeraars niet altijd het hele bedrag hoeven te vergoeden. Dat houdt in de praktijk in dat de verzekerde, die naar een niet-gecontracteerde aanbieder (bijv. de Statenkliniek) gaat, een gedeelte van de behandeling zelf moet betalen. De zorgverzekeraar geeft dus maar deels een vergoeding. In de wettekst staat vermeld dat een vergoeding verplicht is.

Achtergrondinformatie:
  1. Artikel 13 ZorgverzekeringswetKlik hier om onze privacy verklaring te lezen. Wij gebruiken geen cookies.