Dermatologie - multidisciplinair en multicultureel

Scleroseren van varices (spataderen) aan de benen

shutterstock_321240422@1x

Germany-Flag-icon United-Kingdom-flag-icon Sinds dit najaar biedt Statenkliniek ook scleroseren (inspuiten) van spataderen aan.

Spataderen zijn aderen die abnormaal verwijd zijn. Men spreekt van spataderen wanneer er aan de benen duidelijk zichtbare blauwe en verdikte of voelbare, wat kronkelig verlopende aderen aanwezig zijn. Ze ontstaan doordat de kwetsbare klepjes die in de aderen horen te zitten beschadigd zijn geraakt of niet goed meer werken. Er zijn verschillende oorzaken waardoor spataderen kunnen ontstaan, zoals aanleg in de familie, zwangerschap, of een doorgemaakte trombose. Spataderen kunnen cosmetisch storend zijn of klachten veroorzaken zoals een moe, zwaar gevoel in de benen, vocht, trillingen, of pijn.

Het scleroseren

Scleroseren is het dichtspuiten van de spatader met een vloeistof. Deze vloeistof veroorzaakt verkleving van de vaatwand. De spatader veranderd hierdoor in een strengetje, waardoor geen bloed meer kan stromen. De functie van de verdwenen spatader wordt overgenomen door een van de vele andere, normale aderen in de buurt.

De behandeling

De spatader wordt door de arts aangeprikt en de vloeistof wordt ingespoten. Er is een maximum aan de hoeveelheid in te spuiten vloeistof. De arts kan (of moet soms) dus beslissen om de behandeling te beperken en eventueel op een later tijdstip (tijdens een volgende sessie) door te gaan. Een behandeling duurt tot 20 minuten. Na de behandeling wordt u verzocht nog 15 minuten extra te blijven wachten i.v.m. de kans op het optreden van een allergische reactie. Dit gebeurt overigens zelden.

Het aanprikken van de vaten voelt u uiteraard. Het inspuiten zelf is bij de grote vaten niet pijnlijk. Bij kleine spatadertjes (takkenbosvenen) is het wel gevoelig, een beetje branderig.

Steunkousen, behandelplan en prijsofferte

Na het scleroseren van de spataderen, moeten buisverbanden of steunkousen gedragen worden voor een paar dagen. Voorafgaand aan de eigenlijke behandeling zal de arts een diagnose, een behandelplan en een prijsofferte stellen. Let wel dat een dergelijk behandelplan en prijsofferte geen absolute garantie biedt. Soms wordt het pas in het beloop duidelijk dat er meer vervolgbehandelingen nodig of wenselijk zijn. In dit stadium zal de arts beslissen of na het scleroseren eenvoudige steunverbanden, die u van ons ontvangt, voldoende zijn, of u vooraf steunkousen moet aanschaffen. Deze steunkousen zijn verkrijgbaar in een gespecialiseerde winkel met medische hulpmiddelen; ze worden aan u aangepast, wat een levertijd vereist.


Na het scleroseren

Normale lichaamsbeweging zoals wandelen of fietsen is toegestaan, maar intensief sporten zoals hardlopen of fitness wordt afgeraden omdat de behandeling daardoor kan mislukken. Lang staan en stilzitten en zwaar tillen moeten ook worden vermeden.

Risico's en bijwerkingen

Een goed uitgevoerde behandeling van spataderen kent geen grote risico's.
 • In enkele gevallen kan een aderontsteking ontstaan, die niet ernstig is.
 • Bij het inspuiten van spataderen kan soms een bruine verkleuring van de huid optreden. Deze trekt niet altijd weg. Vermijd zonstraling en solarium.
 • Wanneer de injectievloeistof naast het bloedvat terecht komt, kan de huid ter plaatse stuk gaan.
 • Bij een (te) strak verband ontstaan soms kleine blaren van de huid.

Let op het volgende

 • Het bestellen van een steunkous kan 6 weken duren.
 • Het scleroseren van spataderen en/of de steunkousen worden in de meeste gevallen niet meer vergoed. Controleer dit bij uw verzekering. Let wel dat de callcenters van vele verzekeraars aan het telefoon onvoldoende informatie leveren.
 • Op de dag van de behandeling kan ‘s avonds hoofdpijn, rillerigheid en koorts optreden.
 • U mag een tablet Paracetamol 500 mg. innemen, echter geen Aspirine.
 • Het innemen van bloedverdunnende medicijnen is een contra-indicatie en belemmert het resultaat.
 • Andere contra-indicaties zijn: arterieafsluiting (Fontaine stadium III en IV), trombo-embolische aandoeningen of aandoeningen die een verhoogd risico op trombose veroorzaken, leveraandoeningen, zware nierfunctiestoornissen, venen- of celweefsel ontstekingen (flebitis, cellulitis), therapieresistente beenoedemen die niet op compressietherapie reageren, diabetische microangiopathie, huidaandoeningen in het scleroseringsgebied (atrophie blanche, dermatitis).
 • Behandeling tijdens zwangerschap wordt niet aanbevolen.
 • Mogelijke blauwe plekken trekken vanzelf weg, evenals roodbruine verkleuringen.
 • De benen mogen gedurende de behandelingsperiode niet ingevet worden.
 • Het inspuiten van de spataderen kan in een groot aantal gevallen leiden tot afname of verdwijnen van zichtbare varices en klachten (zoals moe of zwaar gevoel in de benen, krampen, prikkelingen, pijn of “restless legs”), maar biedt hierop geen garantie. Tevens kan geen garantie gegeven worden dat in de toekomst geen nieuwe spataderen zullen ontstaan.

Indien u na het inspuiten problemen ervaart, moet u contact opnemen met de Statenkliniek.Afbeeldingen: Shutterstock 321240422, Text gebaseerd op informatie van de Afdeling Dermatologie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Klik hier om onze privacy verklaring te lezen. Wij gebruiken geen cookies.