Dermatologie - multidisciplinair en multicultureel

Missie en kernwaarden

  1. De patiënt op de eerste plaats. Onafhankelijk van uw zorgverzekering krijgt u dezelfde soort behandeling. Anders dan de ziekenhuizen, waar patiënten soms in een consult van 5 minuten gezien worden, nemen wij de tijd voor onze patiënten. Deze tijd verdient onze patiënt. Wij hebben geen lange wachttijden, houden ons aan de afspraak en bieden korte wachttijden en waar nodig follow-up afspraken aan. Hier staan wij voor. Op basis van onze principes worden alle medische vragen met een specialistisch arts doorgesproken, ook al ontvangt u de antwoorden van één van onze overige medewerkers.
  2. De patiënt kiest zelf. De patiënt heeft de keus voor wat betreft welke arts kan worden bezocht. Alle patiënten worden behandeld door een dermatoloog die men zelf kan kiezen. Al onze dermatologen hebben de optimale kennis van specifieke dermatologische aandoeningen.
  3. De patiënt en zijn/haar behandeling. De patiënt ontvangt iedere behandeling die nodig is. In bijna alle gevallen kunnen de behandelingen binnen de Statenkliniek worden uitgevoerd. Eventuele benodigde laboratoriumonderzoeken worden uitgevoerd in specialistische laboratoria, op kosten van de Statenkliniek. Indien een behandeling buiten onze competentie valt zullen we de patiënt doorverwijzen naar een andere specialist of terugverwijzen naar de huisarts.
  4. De patiënt heeft de controle. Onafhankelijk van uw Nederlandse zorgverzekering of expat verzekering wordt u tot in detail geïnformeerd over de kosten inzake uw eigen risico en de hoogte van de vergoeding, eventueel ook in het geval van een behandeling die wellicht niet wordt vergoed door uw verzekering. U komt niet voor verrassingen te staan.
  5. Er wordt geluisterd naar de patiënt. Graag ontvangen wij tevens uw feedback. Indien u deze wilt geven dan verwijzen wij u naar ZorgkaartNederland.nl voor gestructureerde feedback en evaluatie. Ook kunt u feedback geven via de social media zoals Facebook en Google+.
Stacks Image 998
Stacks Image 1001
Stacks Image 1004
Stacks Image 1007
Stacks Image 1010
Stacks Image 1016
Stacks Image 1019
Stacks Image 1022
Stacks Image 1025
Stacks Image 1028

Klik hier om onze privacy verklaring te lezen. Wij gebruiken geen cookies.