Dermatologie - multidisciplinair en multicultureel

Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het goed functioneren van het bestuur van de Stichting Statenkliniek en treedt als klankbord op voor het bestuur.

De RvT toetst met name of het bestuur oog houdt op het belang van de maatschappelijke functie van de Stichting en allen die bij de Stichting betrokken zijn, daarbij mede geleid door de Zorgbrede Governance Code 2010*.

De RvT beoordeelt en adviseert het bestuur inzake de financiële jaarstukken van de Stichting, de hoofdlijnen van het beleid, de algemene en financiële risico’s en het beheers- en controlesysteem van de Stichting.

De RvT wordt gevormd door
  • drs. Ruud van Alten, bedrijfseconomisch adviseur (voorzitter),
  • Dr. Bjorn Herpers, arts-microbioloog Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland (vice voorzitter)
  • dhr. Meeuwes Muskee, HR Creator Redwoods.nu
De RvT functioneert onafhankelijk, de leden worden door de raad benoemd. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht Stichting Statenkliniek.

Bij de start en verdere uitbouw van de Stichting Statenkliniek hecht de raad, naast de aandacht voor financiële, beheersmatige en organisatorische aspecten, met name ook aan de garantie dat de kwaliteit van de zorg en de aandacht voor de individuele patiënt, die door de directie in de persoon van Dr. Marianne Placzek wordt nagestreefd, verzekerd blijft.

Namens de Raad van Toezicht,

drs. Ruud van Alten

Mocht U contact willen opnemen met de raad dan kan dat per email: RvT@Statenkliniek.nl
*) Inmiddels is Governance code Zorg 2017 van kracht.
Stacks Image 636
Stacks Image 639
Stacks Image 642
Stacks Image 645
Stacks Image 648
Stacks Image 654
Stacks Image 657
Stacks Image 660
Stacks Image 663
Stacks Image 666

Klik hier om onze privacy verklaring te lezen. Wij gebruiken geen cookies.