Dermatologie - multidisciplinair en multicultureel

Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het goed functioneren van het bestuur van de Stichting Statenkliniek en treedt als klankbord op voor het bestuur.

De RvT toetst met name of het bestuur oog houdt op het belang van de maatschappelijke functie van de Stichting en allen die bij de Stichting betrokken zijn, daarbij mede geleid door de Zorgbrede Governance Code 2010*.

De RvT beoordeelt en adviseert het bestuur inzake de financiële jaarstukken van de Stichting, de hoofdlijnen van het beleid, de algemene en financiële risico’s en het beheers- en controlesysteem van de Stichting.

De RvT wordt gevormd door
  • drs. Ruud van Alten, bedrijfseconomisch adviseur (voorzitter),
  • Dr. Bjorn Herpers, arts-microbioloog Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland (vice voorzitter)
  • dhr. Meeuwes Muskee, HR Creator Redwoods.nu
De RvT functioneert onafhankelijk, de leden worden door de raad benoemd. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht Stichting Statenkliniek.

Bij de start en verdere uitbouw van de Stichting Statenkliniek hecht de raad, naast de aandacht voor financiële, beheersmatige en organisatorische aspecten, met name ook aan de garantie dat de kwaliteit van de zorg en de aandacht voor de individuele patiënt, die door de directie in de persoon van Dr. Marianne Placzek wordt nagestreefd, verzekerd blijft.

Namens de Raad van Toezicht,

drs. Ruud van Alten

Mocht U contact willen opnemen met de raad dan kan dat per email: RvT@Statenkliniek.nl
*) Inmiddels is Governance code Zorg 2017 van kracht.
Stacks Image 600
Stacks Image 603
Stacks Image 606
Stacks Image 609
Stacks Image 612
Stacks Image 618
Stacks Image 621
Stacks Image 624
Stacks Image 627
Stacks Image 630

Klik hier om onze privacy verklaring te lezen. Wij gebruiken geen cookies.