Dermatologie - multidisciplinair en multicultureel

Privacy statement

Privacyverklaring Statenkliniek.nl V 1.5; 25. mei 2018 [1.5.1 17. september 2019]

1.5.1. gecorrigeerde vertaling voor het onderdeel "cookies"

Via de website Statenkliniek.nl (een website van de Stichting Statenkliniek, gevestigd op Frankenslag 357, NL-2582 HP Den Haag), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Statenkliniek vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Statenkliniek.nl wordt geleverd door de Heeg Internet Solutions BV, Postbus 479, NL-1940 AL Beverwijk door opdracht van ToTabIT, Dorpsstraat 47 NL-3209 AD Hekelingen (Spijkenisse).

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor onze statutaire doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Als u onze website Statenkliniek.nl gebruikt, kunt u de volgende persoonsgegevens via het webformulier opsturen. (Met * gemarkeerde informatie is minimaal noodzakelijk voor het opsturen):
 • uw aanhef, voornaam en achternaam*;
 • uw geboortedatum*;
 • uw adres*;
 • uw telefoonnummer* en e-mail;
 • uw Nederlandse zorgverzekeraar*;
 • uw huisarts;
 • uw BSN
 • gegevens met wie u een afspraak wenst;
 • uw opmerkingen en
 • uw toestemming*.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw (medische) persoonsgegevens ten behoeve van het maken van een afspraak en voor het aanmaken van een record in het digitaal patiëntendossier van de Statenkliniek. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gedeeld met de door ons geautoriseerde partijen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke manier dit gebeurt.

Bewaartermijnen

De Statenkliniek bewaart uw medisch dossier minimaal 15 jaar nadat uw behandeling is beëindigd.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken we uw gegevens om contact met u op te nemen (voor het maken van een afspraak en het dossier, zie boven) en om uw vraag af te handelen. We zullen uw e-mailadres niet verstrekken aan een e-mailverzendlijstprogramma. Als u op de hoogte wilt blijven van onze diensten, bieden wij u een RSS-feed aan.

Cookies en tracking software

Wij gebruiken geen cookies op statenkliniek.nl. Onze website maakt geen gebruik van tracking-software en maakt ook geen gebruik van analytische software.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen (volgens het medisch beroepsgeheim) toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Om de veiligheid van uw gegevens te beschermen tijdens het transport, gebruiken we de huidige state of the art encryptie-methoden (bv. Als SSL) via HTTPS.

Downloads en mediabestanden

Downloadbare documenten, bestanden of media die op deze website beschikbaar worden gesteld, worden op eigen risico aan gebruikers verstrekt. Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat alleen echte downloads beschikbaar zijn, wordt gebruikers geadviseerd om hun authenticiteit te verifiëren met behulp van antivirussoftware van derden of vergelijkbare applicaties.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. De website Statenkliniek.nl bevat geen gesponsorde links en advertenties. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor downloads van derde partijen en downloads door externe websites en adviseren gebruikers om hun authenticiteit te verifiëren met behulp van antivirussoftware van derden of soortgelijke applicaties.

Sociale netwerken

We gebruiken geen sociale netwerk buttons, maar eigen iconen die linken naar onze Facebook-, Google+ en LinkedIn-website en naar de LinkedIn-profielen van onze medewerker. We linken op verschillende plaatsen op onze website naar Google Maps. Controleer eerst of u ingelogd wilt zijn bij de respectieve services voordat u op deze links klikt. Voor klanten-feedback gebruiken we een button en een widget van ZorgkaartNederland.nl, waarmee u via onze website wordt doorgestuurd naar ZorgkaartNederland.nl voor de beoordeling van de Statenkliniek, waarbij het kenmerk "Statenkliniek" in hun webformulier wordt geplaatst.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina. Als u klachten hebt over de manier hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, neemt u gerust contact op met de Functionaris voor Gegevensverwerking (Privacy Officer): Thomas Placzek, penningmeester@statenkliniek.nl. Als u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw klacht, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact met de Functionaris voor Gegevensverwerking opnemen.

Informatie conform AVG

... kunt vinden in het colofon (Impressum)

Stacks Image 105
Stacks Image 108
Stacks Image 111
Stacks Image 114
Stacks Image 117
Stacks Image 123
Stacks Image 126
Stacks Image 129
Stacks Image 132
Stacks Image 135

Klik hier om onze privacy verklaring te lezen. Wij gebruiken geen cookies.